Přejít na hlavní obsah

Bezpečnost především: Co je třeba před novou sezonou zkontrolovat?

Bezpečnost především: Co je třeba před novou sezonou zkontrolovat? 

 

 

Před kontrolou interiéru karavan nebo obytný vůz na jeden den důkladně vyvětrejte. Po mnohdy i několikaměsíčním odpočinku obzvláště staré vozy mohou působit vlhce a zatuchle. Zkontrolujte obzvláště měkký nábytek a těsnění, zda během zimního období nepřišla k újmě. 

 

Zkontrolujte pneumatiky

Další důležitou kontrolou je stav pneumatik. Stejně jako u pneumatik automobilu je třeba zkontrolovat, zda nejsou vyboulené, prasklé nebo opotřebované, a v případě potřeby také nahustit pneumatiky na tlak předepsaný výrobcem. Pokud jste vyměnili silniční pneumatiky za zimní, je třeba znovu namontovat silniční pneumatiky letní a zároveň zkontrolovat, zda na nich nejsou známky opotřebení. Po montáži pneumatik je třeba také zkontrolovat, zda jsou šrouby kol řádně upevněny.

 

Nádrže jako ze škatulky

Než se vydáte na cestu, musíte si také připravit nádrže na vodu. Zkontrolujte raději celý vodní systém tak, že naplníte nádrž vodou a necháte ji protéct, abyste zkontrolovali, zda nedochází k únikům. Pokud jsou některé trubky poškozené nebo nádrž netěsní, budete je muset před opakováním procesu vyměnit. Nádrže je také důležité sterilizovat, protože mohou být po dlouhém stání v garáži zatuchlé. Sterilizaci můžete provést tak, že nádrž naplníte sterilizačním roztokem a necháte ji až dvanáct hodin působit. Nakonec nádrž propláchněte čistou vodou a vyměňte filtr. 

 

Kontrola baterií

Dalším krokem je kontrola baterie, kterou jste měli jistě mimo sezónu odpojenou. Nejprve je třeba očistit všechny vodiče a svorky baterie pomocí čističe kontaktů. Poté baterii podle pokynů výrobce připojte. Po opětovném připojení zkontrolujte funkčnost baterie zapnutím vnitřních světel a vodního čerpadla.

 

Plyn je důležitý

Pokud váš obytný vůz používá propan (LP plyn), je třeba zkontrolovat nádrže, připojení, ventil a způsob spalování. Pokud něco nefunguje správně, nechte systém zkontrolovat odborníkem. Nezapomeňte každý rok provést zkoušku těsnosti a tlakovou zkoušku plynu. Pokud máte plnitelné propanbutanové nádrže, zkontrolujte data na nádržích, po vypršení dat na nich musí být znovu certifikovány.

 

Kontrola motoru

U obytných vozů je dále třeba zkontrolovat motor. Začněte kontrolou hladiny všech kapalin a ujistěte se, zda jsou čerstvé. Pokud nevíte, jakou kapalinu váš vůz používá, podívejte se do návodu k obsluze nebo se obraťte na svého dealera. Zde jsou kapaliny, které byste měli zkontrolovat:

 

  • Chladicí kapalinu motoru
  • Motorový olej
  • Ostřikovače čelního skla
  • Brzdovou kapalinu
  • Olej v motoruPoté zkontrolujte všechny své měřicí přístroje. Ukazují přesné hodnoty? Váš motor byl dlouhou dobu vypnutý a bude třeba ho před jízdou vyzkoušet a zkontrolovat. Než motor nastartujete, zkontrolujte hladinu oleje a oblast výfuku. Pokud se zdá býti vše v pořádku, zkuste nastartovat.

 

Světla svítí?

Pro bezpečnost vaši i ostatních účastníků silničního provozu jsou nesmírně důležitá silniční světla, proto je důležité zkontrolovat, zda jsou plně funkční. Před připojením karavanu k vozidlu zkontrolujte, zda na zástrčce nejsou praskliny v krytu nebo zlomené či zkorodované kolíky. Po připojení nechte zkontrolovat, zda svítí jednotlivá světla a poté zkontrolujte čočky a obrysová světla, zda nejsou prasklé nebo zda nechybí šrouby.

 

Nezapomínejte na drobnosti

Důležité je věnovat pozornost zdánlivě nedůležitým drobnostem, fungují zámky, kouřové alarmy, jsou pevně připevněny držáky na kola a vybavená lékárnička? Zkontrolujte také registraci, pojištění a emisní nálepku vozidla, zda je vše aktuální. Pak stačí jen vše umýt, věnujte zvláštní pozornost oknům, větracím otvorům a elektrickým spotřebičům, jako je lednice. 

Můžete také zvážit i odborný servis, který může provést technickou kontrolu vozu více do hloubky. Se všemi modely karavanů a obytných vozů Adria se neváhejte obrátit na naše pobočky.

ADRIA ADRIA