Prejsť na hlavný obsah

Informácie o spracovaní osobných údajov

Zásady používania cookie sú

Prehľad ochrany údajov

Všeobecne

V nasledujúcom texte je uvedený jednoduchý prehľad toho, akým spôsobom je nakladané s Vašimi osobnými údajmi pri návšteve našich webových stránok. Za osobné informácie sú považované akékoľvek údaje, ktoré môžu byť použité pre Vašu priamu identifikáciu. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v nižšie uvedených zásadách ochrany osobných údajov.

Zber údajov na našich webových stránkach

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na týchto stránkach?

Údaje zhromaždené na tejto webovej stránke spracováva prevádzkovateľ webových stránok. Kontaktné údaje operátora nájdete v právnom upozornení, ktoré je povinne uvedené na webových stránkach.

Ako údaje získavame?

Niektoré z údajov získavame tak, že nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje sú automaticky získavané našimi IT systémami pri Vašej návšteve webových stránok. Tieto dáta sú predovšetkým dáta technické, napríklad o type prehliadača a operačného systému, ktorý používate, alebo informácie o čase, kedy na stránku vstúpite. Tieto dáta sú zhromažďované automaticky, akonáhle vstúpite na naše webové stránky.

Na čo Vaše údaje používame?

Časť údajov zhromažďujeme preto, aby bolo zaistené riadne fungovanie webových stránok. Iné údaje je možné použiť na analýzu správania návštevníkov stránok.

Aké práva týkajúce sa vašich údajov máte?

Vždy máte právo si vyžiadať bezplatne informácie o uložených dátach týkajúcich sa Vašej osoby, pôvode týchto dát, príjemcov a účelu, na ktorý sú zhromažďované. Máte tiež právo požadovať, aby bola opravená, zablokovaná alebo zmazaná. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany súkromia a ochrany osobných údajov, môžete nás kedykoľvek v na adrese uvedenej v právnom upozornení, ktoré je povinne uvedené na našich webových stránkach. Môžete tiež, samozrejme, podať sťažnosť príslušným regulačným orgánom.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve nášho webu môžu byť vykonané štatistické analýzy Vašich zvyklostí surfovania na našom webe. K tomu dochádza predovšetkým pomocou súborov cookies a analýzy údajov. Analýza zvyklostí surfovania na webe je obvykle anonymná, tzn. že tieto údaje nebudú využité na Vašu identifikáciu. K tejto analýze môžete vzniesť námietky alebo jej úplne zabrániť tak, že nepoužijete určité nástroje. Podrobné informácie nájdete nižšie v texte zásad o ochrane osobných údajov.

K tejto analýze môžete vzniesť námietky. Nižšie vás budeme informovať o tom, aké možnosti máte v tomto ohľade k dispozícii.

Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana dát

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky berú ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje považujeme za dôverné, nakladáme s nimi v súlade so zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov av súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Ak používate tieto webové stránky, budú o Vás zhromažďované rôzne osobné údaje. Za osobné informácie sú považované akékoľvek údaje, ktoré môžu byť použité na identifikáciu Vašej osoby. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a na aké účely ich používame. Vysvetľujú tiež, prečo a za akým účelom sa to deje.

Upozorňujeme, že dáta prenášané prostredníctvom internetu (napríklad prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môžu byť predmetom porušenia bezpečnostných pravidiel. Úplná ochrana dát pred prístupom tretích strán nie je možná.

 

Zrušenie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov

Mnoho operácií spojených so spracovaním dát je možné uskutočniť iba s Vaším výslovným súhlasom. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Odvolanie súhlasu ich dostačujú prostredníctvom odoslania neformálnej e-mailovej správy. Údaje spracované pred prijatím Vašej požiadavky môžu byť však aj naďalej legálne spracovávané.

Právo na prenosnosť údajov

Máte vlastnícke právo na údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy automaticky doručené Vám alebo tretej osobe, v štandardnom, počítačovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priame prenesenie údajov inému zodpovednému subjektu, bude to možné iba v technicky uskutočniteľnej miere.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Táto stránka využíva z bezpečnostných dôvodov šifrovanie typu SSL alebo TLS na ochranu prenosu dôverných údajov, ako sú napríklad otázky, ktoré nám zasielate ako prevádzkovateľovi webu. Šifrované pripojenie rozpoznáte v riadku adresy prehliadača, ak sa zmení z "http://" na "https://" av pruhu adresy vášho prehliadača sa zobrazí ikona zámku.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám odovzdáte, nie sú čitateľné pre tretie strany.

Informácie, blokovanie, odstránenie

V súlade s platnými zákonmi máte právo si kedykoľvek bezplatne vyžiadať informácie o spôsobe využitia ktorýchkoľvek z Vašich osobných údajov, ktoré sú uložené, ako aj ich pôvodu, príjemcovi a účelu, na ktorý boli spracované. Máte tiež právo, aby tieto údaje boli opravené, zablokované alebo odstránené. Za účelom získania ďalších informácií o spôsobe nakladania s osobnými údajmi nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v našom dokumente o ochrane osobných údajov.

Zber údajov na našich webových stránkach
Cookies

Niektoré z našich webových stránok používajú cookies. Súbory cookies nepoškodzujú Váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookies pomáhajú urobiť naše webové stránky užívateľsky príjemnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookies sú malé textové súbory uložené v počítači vašim prehliadačom.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. "session cookies". "Session cookies" sa zmažú, akonáhle zatvoríte prehliadač. Ostatné súbory cookies zostanú v pamäti počítača, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookies umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri ďalšej návšteve webu.

Prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby Vás informoval o používaní súborov cookies zakaždým, keď web navštívite a mali ste tak pri každej návšteve webu možnosť sa rozhodnúť, či chcete cookies prijať alebo odmietnuť. Váš prehliadač môže byť prípadne nakonfigurovaný tak, aby súbory cookies automaticky prijímal len za určitých podmienok, alebo ich vždy odmietol alebo automaticky súbory cookies mazal pri zatváraní prehliadača. Zakázanie súborov cookies môže obmedziť funkčnosť tohto webu.

Sobúry cookies, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť elektronickej komunikácie alebo pre poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať (napr. nákupný košík), sú uložené podľa čl. (6) ods. (1) písm. (f) DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookies na to, aby zaistil optimálnu službu bez technických chýb. Ak sú ukladané aj iné typy súborov cookies (napríklad tie, ktoré sa používajú na analýzu Vášho správania na webe), bude s nimi zaobchádzané podľa samostatných pravidiel uvedených v tomto dokumente o ochrane osobných údajov.

Súbory protokolu na serveri

Poskytovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré nám Váš prehliadač automaticky odovzdáva v "súboroch protokolu na serveri”. Tieto sú:

typ a verzia prehliadača,
používaný operačný systém,
URL užívateľa,
názov hostiteľa prístupového počítača,
čas požiadavky servera,
IP adresa.
Tieto dáta nebudú slúžiť s údajmi z iných zdrojov.

Základom na spracovanie údajov je článok (6) ods. (1) písm. (b) DSGVO, ktorý umožňuje spracovanie údajov podľa podmienok plnenia dohody alebo predbežných opatrení k tejto dohode.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, zhromaždíme údaje uvedené vo formulári, vrátane poskytnutých kontaktných údajov, aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky alebo prípadne otázky, ktoré budú nasledovať. Tieto informácie nezdieľame bez Vášho súhlasu.

Všetky údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára spracujeme iba s Vaším súhlasom podľa článku. (6) ods. (1) písm. (a) DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu ich dostačujú prostredníctvom odoslania neformálnej e-mailovej správy. Dáta spracované pred prijatím vašej požiadavky však môžu byť aj naďalej legálne spracovávané.

Zadané údaje uchovávame vo formulári kontaktov po dobu, pokiaľ nepožiadate o ich zmazanie, zrušíte súhlas s ich ukladaním alebo pokiaľ účel ich uloženia zanikne (napr. po splnení požiadavky). Všetky povinné ustanovenia právnych predpisov, najmä ustanovenia o povinných lehotách uchovávania údajov, zostávajú týmto ustanovením nedotknuté.

Analytické nástroje a inzercia
Google Analytics

Na tejto webovej stránke používame webovú analytickú službu Google Analytics. Služba je prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používa tzv. súbory "cookies". Jedná sa o krátke textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webu. Informácie generované prostredníctvom súborov cookies o Vašom používaní týchto webových stránok sú obvykle odosielané na server Google v USA a sú tam aj uložené.

Súbory cookies Google Analytics sú uložené na základe článku. (6) ods. (1) písm. (f) DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má opodstatnený záujem analyzovať správanie užívateľov s cieľom optimalizovať ako jeho webové stránky, tak aj inzerciu.

Anonymita IP

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymnej IP. Vaša IP adresa v rámci Európskej únie alebo iných strán av súlade s dohodou o Európskom hospodárskom priestore bude pred jej prenosom do Spojených štátov spoločnosťou Google skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch je úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a potom skrátená. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa týchto webových stránok na vyhodnotenie Vášho používania webových stránok, na zostavovanie správ o aktivitách na webe a na poskytnutie ďalších

služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu pre prevádzkovateľov webových stránok. Informácie o IP adrese prenášané Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebudú zlúčené so žiadnymi ďalšími údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii.

Plugin pre prehliadače
Uloženie súborov cookies môžete deaktivovať výberom príslušných nastavení vo Vašom prehliadači. Radi by sme však poukázali na to, že to môže znamenať, že nebudete môcť využívať plnú funkčnosť týchto stránok. Deaktivovať môžete tiež odovzdávanie údajov generovaných súbormi cookies týkajúcich sa Vášho používania webových stránok (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google alebo spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou pluginu pre prehliadač dostupného na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout?hl=sk.

Zabránenie zberu dát
Zberu údajov dát pomocou služby Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na odkaz nižšie. Cookies pre odhlásenie sa nastavia tak, aby zabránili zberu údajov pri Vašich budúcich návštevách na webe Vypnúť Google Analytics.

Pre viac informácií o tom, ako sú údaje získané od používateľov prostredníctvom služby Google Analytics využívané, navštívte stránky webu spoločnosti Google týkajúce sa politiky ochrany osobných údajov: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl =en.

Externé spracovanie dát

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o externom spracovaní dát a striktne dodržiavame požiadavky miestnej legislatívy na ochranu osobných dát, ktorá sa vzťahuje na používanie služby Google Analytics.

Pluginy a nástroje
Youtube

Naše webové stránky využívajú plaginy YouTube, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou Google. Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite jednu z našich stránok s pluginom YouTube, je vytvorené pripojenie k serverom YouTube. Server YouTube týmto spôsobom získava informácie o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásení na účet YouTube, služba YouTube umožňuje priradenie vášho stereotypu správania pri prezeraní obsahu priamo k osobnému profilu. Tomuto môžete zabrániť odhlásením z účtu YouTube.

Službu YouTube využívame na to, aby sme vytvorili na našom webe lákavejší obsah. Toto reprezentujte opodstatnený záujmom podľa článku (6) ods. (1) písm.(f) DSGVO.

Ďalšie informácie o spôsobe nakladania s údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy

Webové písma Google

Pre jednotné zobrazenie písiem používa táto stránka webové písma poskytované spoločnosťou Google. Pri otvorení stránky sú Vašim prehliadačom potrebné webové písma načítané do medzipamäte, aby správne zobrazovali texty a písma.

Keď vyvoláte stránku nášho webu, ktorá obsahuje doplnky pre sociálne siete, Váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Google. Google teda rozpozná, že prístup na naše webové stránky bol uskutočnený prostredníctvom Vašej IP adresy. Použitie webových písiem Google slúži na jednotnú a atraktívnu prezentáciu našich webových stránok. Toto reprezentujte opodstatnený záujmom podľa čl. (6) ods. (1) písm. (f) DSGVO.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač používa štandardné písmo.

Ďalšie informácie spoločnosti Google o nakladaní s údajmi používateľov nájdete na: https://developers.google.com/fonts/faq av dokumente o ochrane osobných údajov od spoločnosti Google na: https://www.google.com/ policies/privacy/.

Tieto stránky využívajú službu Google Maps prostredníctvom rozhrania API. Prevádzkovateľom služby je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ak chcete používať Google Mapy, je nutné uložiť Vašu IP adresu. Informácie sa vo všeobecnosti odovzdávajú na server Google v USA, kde sú tiež uložené. Poskytovateľ týchto stránok nemá vplyv na prenos týchto dát.

Použitie Google Map je v záujme príťažlivosti našich webových stránok a tiež pre jednoduchú geografickú lokalizáciu miest, ktoré uvádzame na našich webových stránkach. Toto reprezentujte opodstatnený záujmom podľa čl. (6) ods. (1) písm. (f) DSGVO.

Ďalšie informácie spoločnosti Google o nakladaní s údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov od spoločnosti Google na: https://policies.google.com/privacy

————————————————————————————————————————————-

"Tieto webové stránky používajú súbory cookies. Pokračovaním v prezeraní ich obsahu súčasne vyjadrujete súhlas aj s používaním súborov cookies. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov."